Trải nghiệm FPT Play Box S - Hands Free Voice Control

Trải nghiệm FPT Play Box S - Hands Free Voice Control

Trải nghiệm FPT Play Box S - Hands Free Voice Control

Trải nghiệm FPT Play Box S - Hands Free Voice Control

Trải nghiệm FPT Play Box S - Hands Free Voice Control
Trải nghiệm FPT Play Box S - Hands Free Voice Control
Hotline tư vấn: 0879 79 75 79

Trải nghiệm FPT Play Box S - Hands Free Voice Control

Trải nghiệm điều khiển nhà thông minh bằng giọng nói tiếng Việt với FPT Play Box S (Hands-Free Voice Control)

 

FPT Play Box S là thiết bị kết hợp giữa TV Box và loa thông minh đầu tiên trên thế giới, không chỉ phục vụ nhu cầu giải trí mà còn được xem như là "trái tim" của ngôi nhà thông minh, để điều khiển các thiết bị khác trong nhà.

 

 

Xem thêm:

Ÿ FPT Play Box S – Trái tim của ngôi nhà thông minh 

Ÿ Thiết bị mới của Google sử dụng radar theo dõi giấc ngủ

Tin tức Khác

Trải nghiệm FPT Play Box S - Hands Free Voice Control

Trải nghiệm FPT Play Box S - Hands Free Voice Control

Trải nghiệm FPT Play Box S - Hands Free Voice Control

Trải nghiệm FPT Play Box S - Hands Free Voice Control

Trải nghiệm FPT Play Box S - Hands Free Voice Control
Trải nghiệm FPT Play Box S - Hands Free Voice Control